Dofinansowanie Mój elektryk

Dofinansowanie Mój elektryk

 

Program „Mój elektryk” – dofinansowanie na samochód

 

Samochody elektryczne zadebiutowały kilka lat temu i szybko zdobyły popularność. Przybywa ich też na polskich drogach, bo oferują liczne korzyści dla właścicieli, ale też dla naszej planety. Rośnie też dostępność form wsparcia finansowego w razie chęci zakupu takiego pojazdu.

Dofinansowanie „Mój Elektryk” to ogólnokrajowy program dopłat do pojazdów elektrycznych. Umożliwia otrzymanie dofinansowań do elektryków kupionych za gotówkę lub w kredycie albo leasingu. Dzięki tej inicjatywie zakup pojazdu elektrycznego jest możliwy dla szerszej grupy zainteresowanych osób.

Program ten ma też zachęcić do przesiadki na bardziej ekologiczne środki transportu. Dopłata „Mój elektryk” obejmuje zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców. Nabór wniosków ma charakter ciągły. Limit cenowy dla nowego auta to 225 tysięcy złotych.

 

Jak skorzystać z dofinansowania „Mój Elektryk”?

 

Aby skorzystać z programu „Mój Elektryk” i uzyskać dofinansowanie, należy złożyć odpowiedni wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Powinien on zawierać niezbędne dokumenty potwierdzające zakup nowego pojazdu elektrycznego, a zatem nigdy wcześniej nierejestrowanego oraz z przebiegiem poniżej 50 km.

 

Dofinansowania do elektryków – warunki

 

Dotację „Mój elektryk” można uzyskać na zakup zeroemisyjnego i fabrycznie nowego pojazdu kategorii M1, M2, M3, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e i L7e. Przy czym osoby fizyczne mogą otrzymać wsparcie finansowe w formie bezzwrotnej dotacji na pojazdy z grupy M1, jeśli koszt nie przekracza 225 000 zł brutto. Ograniczenie cenowe nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

 

Dofinansowanie dotyczy nowych aut:

 •  zasilanych jedynie energią elektryczną wytworzoną z wodoru w ogniwach paliwowych;
 •  napędzanych wyłącznie energią elektryczną, ładowaną z zewnętrznego źródła zasilania.

 

Przyznanie dofinansowania do elektryków zależy od zgodności złożonych wniosków z zasadami i warunkami programu. Aby uzyskać dotację na zakup auta elektrycznego w 2024 roku, należy spełnić kryteria określone w programie priorytetowym i regulaminie naboru. Wymagane jest m.in.:

 •  zakup lub leasing nowego pojazdu elektrycznego, którego cena nie przekracza maksymalnej wartości określonej w programie;
 •  w przypadku zakupu, rejestracja zeroemisyjnego pojazdu na terytorium Polski, ubezpieczenie go i zobowiązanie się do niepozbywania się pojazdu przez dwa lata od momentu uzyskania dotacji;
 •  klienci indywidualni nie muszą już deklarować minimalnego przebiegu rocznego.

Szczegółowych informacji chętnie udzielimy osobom zainteresowanym zakupem osobiście.

 

Program „Mój Elektryk”. Ile można otrzymać dopłaty?

 

Dofinansowanie Mój elektryk dla osób fizycznych

 

 •  Bez Karty Dużej Rodziny: do 18.750 zł, maksymalny koszt pojazdu to 225.000 zł.
 •  Z Kartą Dużej Rodziny: do 27.000 zł, bez limitu ceny samochodu.

Pozostali beneficjenci programu mogą liczyć na dopłatę, której wysokość zależy m.in. od kategorii pojazdu. Osoby fizyczne mogą ubiegać się o dofinansowanie Mój elektryk na więcej niż jeden samochód.

 

Dofinansowanie Mój elektryk dla firm

 

Również przedsiębiorcy mogą uzyskać dotację „Mój Elektryk” na podobnym poziomie, co klienci indywidualni. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą uzyskać takie samo dofinansowanie jak inni przedsiębiorcy.

 

Dofinansowanie dla samochodów osobowych M1 wynosi:

 •  18.750 zł dla przedsiębiorców, którzy nie zadeklarują podwyższonego przebiegu.
 •  27.000 zł dla tych, którzy zadeklarują podwyższony przebieg (minimum 30 tys km w okresie dwóch lat trwałości dotacji). Brak dotrzymania tego warunku wiąże się ze zwrotem kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy wyższą i niższą wartością dotacji plus odsetki.

 

W przypadku samochodów dostawczych N1 kwoty te wynoszą:

 •  50.000 zł dla przedsiębiorców niedeklarujących podwyższonego przebiegu (do 20% kosztów kwalifikowanych).
 •  70.000 zł dla przedsiębiorców deklarujących podwyższony przebieg (średniorocznie powyżej 20 tys. kilometrów, do 30% kosztów kwalifikowanych)

 

Przedsiębiorcy mogą także ubiegać się o dotację „Mój elektryk” na pojazdy typu motorowery, motocykle, trójkołowce i czterokołowce. W tym przypadku wysokość dofinansowania do elektryków wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 4.000 zł dla pojazdów kategorii L1e-L7e.

 

dofinansowanie Mój elektryk

M1 – samochód osobowy do przewozu maks. 8 osób, zeroemisyjny
N1 – samochód dostawczy do 3,5 t, zeroemisyjny
L1e – L7e – motorowery, motocykle, trójkołowce i czterokołowce

 

Dotacja Mój Elektryk w leasingu na Teslę

 

Dzięki dofinansowaniu „Mój elektryk” można pozyskać do 27 000 PLN netto dotacji na zakup nowej Tesli Model 3 lub Model Y.
Ograniczeniem jest tu tylko status płatnika VAT oraz czy odliczasz 50% lub 100% VAT od auta. Ma to wpływ na limit ceny Tesli, ale także na wysokość dofinansowania. Wyższą kwotę dotacji otrzymasz tylko poprzez deklarację przejechania co najmniej 30 tys. km w dwa lata od jej przyznania.

 

Dofinansowanie Mój elektryk

 

Przy leasingu Tesli pozyskanie dotacji jest znacznie łatwiejsze niż ubieganie się o nią samodzielnie. Pomożemy Ci wypełnić wniosek, który leasing wyśle bezpośrednio do Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).

W leasingach funkcjonują dwie ścieżki procesowania umowy z dotacją:

 1. Spieszy Ci się i auto chcesz mieć od razu – składamy wniosek leasingowy i wniosek o dotację do BOŚ. Po wydaniu pozytywnej decyzji leasingowej, wpłacasz sam Opłatę Wstępną, w wysokości minimum wartości dotacji i leasing jest gotowy do transakcji zakupu auta. W tej ścieżce czekasz kilka miesięcy na to, aż BOŚ wypłaci dotację leasingowi, a ten przeleje środki na Twoje konto.
 2. Nie spieszy Ci się, auto możesz mieć za około 3 miesiące – składamy wniosek leasingowy i wniosek o dotację, po wydaniu pozytywnej decyzji leasingowej, wniosek o dotację jest przez bank składany do BOŚ. Następnie czekamy na wygenerowanie przez BOŚ umowy dotacji dla Ciebie (teoretycznie 20 dni roboczych, w praktyce nawet do trzech miesięcy). Mając umowę dotacji, leasing umawia się na jej podpisanie wraz z umową leasingową. W tym układzie nie musisz wpłacać sam OW, bo leasing potraktuje dotację jakby ją otrzymał i zakwalifikuje jej wysokość jako OW lub część OW jeśli chcesz wnieść więcej na start (max to 45% wkładu).

Dzięki współpracy z Santander Leasing (nie mylić z Santander Multirent proponowanym przez Teslę, a który naszym zdaniem przedstawia oferty w sposób wprowadzający klientów w błąd) mamy możliwość zaproponować również rozwiązanie hybrydowe tzn. ścieżka nr 1, kiedy Ci się spieszy, ale nie chcesz wykładać kasy i czekać na zwrot dotacji. Santander leasing jako jedyny nam znany, oferuje kredytowanie dotacji do czasu jej otrzymania, za koszt odsetek miesięcznych.

Jest to dość atrakcyjne rozwiązanie, zarówno dla osób, które nie chcą angażować swojej gotówki, jak i takich, którzy chcą dzięki temu zwiększyć swój wkład własny, co zawsze obniża całkowity koszt leasingu z prozaicznego powodu, większy wkład, to mniejsze zaangażowanie finansowe banku = tańszy leasing.

 

Dopłata Mój elektryk

 

Dopłata Mój elektryk – wymagane dokumenty

 

Do wypełnionego wniosku o dofinansowanie pojazdu elektrycznego w ramach programu „Mój elektryk” należy dołączyć:

 •  wydruk z CEPiK, który potwierdza rodzaj napędu pojazdu;
 •  skan dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym jako właściciel figuruje wnioskodawca;
 •  skan dokumentu ubezpieczenia (polisę) OC oraz AC (autocasco) pojazdu;
 •  zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o cesji praw do ubezpieczenia;
 •  skan/skany faktur zakupu nowego samochodu (także faktury zaliczkowe);
 •  skan Karty Dużej Rodziny;
 •  oświadczenia dla NFOŚiGW;
 •  oświadczenie wnioskodawcy/beneficjenta o posiadaniu zgody współwłaścicieli na przetwarzanie danych osobowych (jeśli dotyczy);
 •  pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dotację i zawarcia umowy, a także prowadzenie czynności z nią związanych (jeśli wniosek jest składany w imieniu własnym, ale też współwłaściciela).

Proces ten jest znacznie prostszy w przypadku leasingu, ponieważ to bank wykonuje większość pracy, a klient musi tylko wypełnić znacznie bardziej uproszczony wniosek o dotację.

 

Nowe dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych jeszcze w 2024 roku?

 

Minister funduszy i polityki regionalnej podała, że nowe dopłaty do samochodów elektrycznych mogą ruszyć jeszcze w 2024 roku, a mają wynosić 30 000 zł w przypadku samochodów nowych oraz nawet 40 000 zł w przypadku samochodów używanych. Jest to ruch mający na celu zachęcić mniej zamożną część społeczeństwa do zakupu samochodu elektrycznego, jednak nie starszego niż 4 lata. Limit ceny ma być utrzymany na poziomie 225 000 zł dla samochodów nowych oraz 150 000 zł w przypadku samochodów używanych. O wyższy poziom dotacji będą mogły ubiegać się osoby, których przychód w roku poprzedzającym zakup, nie był wyższy niż 135 000 zł. Premiowane ma być również zezłomowanie starego pojazdu spalinowego, pod warunkiem posiadania go przez minimum 3 lata. Nie ma póki co wzmianki o osobach posiadających Kartę Dużej Rodziny.

 

Dlaczego warto zainwestować w samochód elektryczny?

 

Inwestycja w samochód elektryczny to nie tylko korzyści finansowe wynikające z dotacji, która staje się również kosztem w firmie. To także krok w stronę ekologii i zrównoważonego rozwoju. Samochody elektryczne pracują cicho, bez wibracji emitują mniej zanieczyszczeń i przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w miastach.

 

 

Adres Showroom

Centrum Praskie Koneser

Plac Konesera 3
03-736 Warszawa

Pn-Sb  09:00-17:00

Telefon

Kamil: +48 730 129 477

 

E-mail

info@evdlaciebie.pl

Napisz do nas, tylko pamiętaj o podaniu swojego maila 😉

WhatsApp WhatsApp us